Chính sách bảo mật

Công ty Thiết bị Tự động Bảo Phúc

Người kiểm soát theo nghĩa của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu và các luật bảo vệ dữ liệu quốc gia khác của các Quốc gia Thành viên EU cũng như các quy định bảo vệ dữ liệu khác là:

Địa chỉ: Số 411 Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. HCM
Vietnam

Tel: +84(028) 62 900 939
E-mail: info@baophuc.vn
Website: www.baophuc.vn

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ e-mail sau: info@baophuc.vn

Thông tin chung về xử lý dữ liệu

Phạm vi xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng trong chừng mực điều này là cần thiết để cung cấp một trang web hoạt động cũng như nội dung và dịch vụ của chúng tôi.Việc sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng của chúng tôi thường chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng.Một ngoại lệ áp dụng trong những trường hợp không thể xin được sự đồng ý trước vì lý do pháp lý hoặc hoàn cảnh và việc xử lý dữ liệu được pháp luật cho phép.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân

Trong chừng mực chúng tôi có được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu để xử lý dữ liệu cá nhân, Điều.6 đoạn.1 (a) Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR) đóng vai trò là cơ sở pháp lý.

Trong việc xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết để thực hiện hợp đồng mà chủ thể dữ liệu là một bên, Điều.6 đoạn.1 (b) GDPR đóng vai trò là cơ sở pháp lý.Điều này cũng áp dụng cho các hoạt động xử lý cần thiết để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng.

Trong chừng mực việc xử lý dữ liệu cá nhân là cần thiết để thực hiện nghĩa vụ pháp lý mà công ty chúng tôi phải tuân theo, Điều này.6 đoạn.1 (c) GDPR đóng vai trò là cơ sở pháp lý.

Trong trường hợp lợi ích quan trọng của chủ thể dữ liệu hoặc một thể nhân khác yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân, Điều.6 đoạn.1 (d) GDPR đóng vai trò là cơ sở pháp lý.

Nếu việc xử lý là cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba và nếu lợi ích, quyền cơ bản và tự do của chủ thể dữ liệu không lớn hơn lợi ích được đề cập đầu tiên, Điều.6 đoạn.1 (f) GDPR đóng vai trò là cơ sở pháp lý.

Xóa dữ liệu và thời lượng lưu trữ

Dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu sẽ bị xóa hoặc bị chặn ngay khi mục đích lưu trữ không còn được áp dụng.Hơn nữa, dữ liệu có thể được lưu trữ nếu điều này đã được nhà lập pháp châu Âu hoặc quốc gia quy định trong các quy định, luật của EU hoặc các điều khoản khác mà người kiểm soát dữ liệu phải tuân theo.Việc chặn hoặc xóa dữ liệu sẽ được thực hiện ngay cả khi hết thời hạn lưu trữ theo quy định của các tiêu chuẩn nêu trên, trừ khi việc lưu trữ dữ liệu là cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng.

Cung cấp trang web và tạo tệp nhật ký

Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu

Mỗi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động thu thập dữ liệu và thông tin từ hệ thống máy tính của máy tính truy cập.

Dữ liệu sau được thu thập:

(1) Thông tin về loại trình duyệt được sử dụng và phiên bản của nó
(2) Địa chỉ IP của người dùng
(3) Ngày và giờ truy cập
(4) Các trang web mà hệ thống của người dùng truy cập vào trang web của chúng tôi
(5) Các trang web được hệ thống của người dùng truy cập thông qua trang web

Dữ liệu cũng được lưu trữ trong các tệp nhật ký của hệ thống của chúng tôi.Dữ liệu này không được lưu trữ cùng với dữ liệu cá nhân khác của người dùng.Cơ sở pháp lý để lưu trữ tạm thời dữ liệu và tệp nhật ký là Điều.6 đoạn.1 (f) GDPR.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu

Cơ sở pháp lý để lưu trữ tạm thời dữ liệu và tệp nhật ký là Điều.6 đoạn.1 (f) GDPR.

Mục đích của xử lý dữ liệu

Hệ thống cần lưu trữ tạm thời địa chỉ IP để cho phép phân phối trang web đến máy tính của người dùng.Để đạt được điều này, địa chỉ IP của người dùng phải được lưu trữ trong suốt thời gian của phiên.Dữ liệu được lưu trữ trong các tệp nhật ký để đảm bảo chức năng của trang web.Dữ liệu cũng được sử dụng để tối ưu hóa trang web và đảm bảo an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi.Không đánh giá dữ liệu cho mục đích tiếp thị được thực hiện trong bối cảnh này.

Những mục đích này cũng bao gồm lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu theo Điều khoản.6 đoạn.1 (f) GDPR.

Thời gian lưu giữ

Dữ liệu sẽ bị xóa ngay khi không còn cần thiết để đạt được mục đích mà nó được thu thập.Trong trường hợp thu thập dữ liệu để cung cấp cho trang web, việc này sẽ được thực hiện sau khi phiên tương ứng kết thúc.Nếu dữ liệu được lưu trữ trong các tệp nhật ký, việc này sẽ được thực hiện chậm nhất sau bảy ngày.Có thể lưu trữ thêm.Trong trường hợp này, địa chỉ IP của người dùng sẽ bị xóa hoặc bị bóp méo, do đó, việc truy tìm địa chỉ IP đó trở lại máy khách đang truy cập là không thể thực hiện được nữa.

Tùy chọn phản đối và loại bỏ

Việc thu thập dữ liệu để cung cấp cho trang web và lưu trữ dữ liệu vào các tệp nhật ký là hoàn toàn cần thiết cho hoạt động của trang web.Do đó, không có tùy chọn để phản đối từ phía người dùng.

Sử dụng cookie

a) Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie.Cookie là các tệp văn bản được lưu trữ trong trình duyệt internet hoặc trình duyệt internet trên hệ thống máy tính của người dùng.Nếu người dùng truy cập một trang web, một cookie có thể được lưu trữ trên hệ điều hành của người dùng.Cookie này chứa một chuỗi ký tự đặc biệt cho phép nhận dạng duy nhất của trình duyệt khi trang web được truy cập lại.

Chúng tôi sử dụng cookie để làm cho trang web của chúng tôi thân thiện hơn với người dùng.Một số yếu tố của trang web của chúng tôi yêu cầu trình duyệt đang truy cập có thể được xác định ngay cả sau khi thay đổi trang.

Dữ liệu sau được lưu trữ và truyền trong cookie cho mục đích này:

(1) Thông tin đăng nhập

Chúng tôi cũng sử dụng cookie trên trang web của mình để cho phép phân tích hành vi lướt web của người dùng.

Dữ liệu sau có thể được truyền theo cách này:

(1) Tần suất xem trang
(2) Sử dụng các chức năng của trang web
(3) Dữ liệu người dùng được thu thập theo cách này được đặt tên giả thông qua các biện pháp phòng ngừa kỹ thuật.Do đó, không còn có thể liên kết dữ liệu với người dùng đang truy cập.Dữ liệu không được lưu trữ cùng với dữ liệu cá nhân khác của người dùng.Khi truy cập trang web của chúng tôi, người dùng được thông báo bằng biểu ngữ thông tin về việc sử dụng cookie cho mục đích phân tích và tham khảo tuyên bố bảo vệ dữ liệu này.Một lưu ý cũng được bao gồm trong ngữ cảnh này về cách người dùng có thể tắt lưu trữ cookie trong cài đặt trình duyệt.

(4) Khi truy cập trang web của chúng tôi, người dùng được thông báo bằng biểu ngữ thông tin về việc sử dụng cookie cho mục đích phân tích và tham khảo tuyên bố bảo vệ dữ liệu này.Một lưu ý cũng được bao gồm trong ngữ cảnh này về cách người dùng có thể tắt lưu trữ cookie trong cài đặt trình duyệt.

(5) Khi truy cập trang web của chúng tôi, người dùng được thông báo về việc sử dụng cookie cho mục đích phân tích và nhận được sự đồng ý của họ đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân được sử dụng trong ngữ cảnh này.Tham chiếu đến chính sách bảo mật này cũng được thực hiện trong bối cảnh này.

b) Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân bằng cookie là Nghệ thuật.6 đoạn.1 (f) GDPR.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng cookie cần thiết về mặt kỹ thuật là Nghệ thuật.6 đoạn.1 (f) GDPR.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng cookie cho mục đích phân tích khi người dùng đã đồng ý tương ứng là Điều.6 đoạn.1 (a) GDPR.

c) Mục đích xử lý dữ liệu

Mục đích của việc sử dụng cookie cần thiết về mặt kỹ thuật là để đơn giản hóa việc sử dụng các trang web cho người dùng.Một số chức năng của trang web của chúng tôi không thể được cung cấp nếu không sử dụng cookie.Đối với những điều này, điều cần thiết là trình duyệt được công nhận ngay cả sau khi thay đổi trang.

Các cookie phân tích được sử dụng để cải thiện chất lượng trang web của chúng tôi và nội dung của trang web.Bằng cách sử dụng cookie phân tích, chúng tôi tìm hiểu cách trang web được sử dụng và có thể liên tục tối ưu hóa dịch vụ của chúng tôi.

Những mục đích này cũng bao gồm lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu cá nhân theo Điều khoản.6 đoạn.1 (f) GDPR.

d) Thời gian lưu trữ, phản đối và tùy chọn loại bỏ

Cookie được lưu trữ trên máy tính của người dùng và được truyền đến trang web của chúng tôi.Do đó, với tư cách là người dùng, bạn cũng có toàn quyền kiểm soát việc sử dụng cookie.Bằng cách thay đổi cài đặt trong trình duyệt internet của mình, bạn có thể tắt hoặc hạn chế việc truyền cookie.Cookie đã được lưu có thể bị xóa bất kỳ lúc nào.Điều này cũng có thể được thực hiện tự động.Nếu cookie ngừng hoạt động đối với trang web của chúng tôi, có thể không còn sử dụng được đầy đủ tất cả các tính năng của trang web.

Sử dụng Google Analytics

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google Inc. ("Google").Google Analytics sử dụng cái gọi là "cookie", các tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn và cho phép phân tích việc bạn sử dụng trang web.Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng trang web này thường được chuyển đến máy chủ của Google ở Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó.Tuy nhiên, vì tính năng ẩn danh IP được kích hoạt trên trang web này, Google sẽ lưu trữ địa chỉ IP của bạn ở dạng rút gọn nếu bạn đang truy cập trang web này từ trong Liên minh Châu Âu hoặc Khu vực kinh tế Châu Âu.Chỉ trong những trường hợp ngoại lệ, địa chỉ IP đầy đủ mới được chuyển đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ và được viết tắt ở đó.

Google sẽ thay mặt nhà điều hành trang web này sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng trang web, để biên soạn báo cáo về hoạt động của trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng internet cho nhà điều hành trang web.Địa chỉ IP được trình duyệt của bạn truyền đi như một phần của Google Analytics sẽ không được liên kết với dữ liệu khác do Google nắm giữ.Bạn có thể từ chối việc lưu cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trong trình duyệt của mình.Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trong trường hợp này, bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng của trang web này ở mức độ đầy đủ của chúng.

Bạn cũng có thể ngăn chặn việc thu thập dữ liệu do cookie tạo ra và liên quan đến việc bạn sử dụng trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của Bạn), việc truyền tải đến và xử lý bởi Google, bằng cách tải xuống và cài đặt plugin trình duyệt có sẵn tại liên kết sau: addon để hủy kích hoạt Google Analytics.

Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của Google tại http://www.google.com/analytics/terms/de.htmlhoặc tạihttps://www.google.de/intl/de/policies/.

Đăng ký trên trang web của chúng tôi

Nếu bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi để sử dụng các dịch vụ được cá nhân hóa, dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập.Điều này bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email làm dữ liệu liên lạc và liên lạc.

Đăng ký cho phép truy cập vào các dịch vụ và nội dung chỉ có sẵn cho người dùng đã đăng ký.Theo yêu cầu, người dùng đã đăng ký có thể thay đổi hoặc xóa dữ liệu đã nhập trong quá trình đăng ký bất kỳ lúc nào.Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn liệu dữ liệu cá nhân nào về bạn có được chúng tôi thu thập và lưu trữ hay không.Ngoài ra, chúng tôi sẽ sửa hoặc xóa dữ liệu theo yêu cầu, miễn là yêu cầu đó không xung đột với bất kỳ nghĩa vụ lưu trữ pháp lý nào.Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc nếu bạn muốn yêu cầu sửa hoặc xóa dữ liệu của mình, vui lòng sử dụng dữ liệu liên hệ được nêu trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu này.Dữ liệu này sẽ không được chuyển cho các bên thứ ba.Dữ liệu sau được thu thập trong quá trình đăng ký:

Dữ liệu sau được lưu trữ bổ sung trong quá trình đăng ký:

(1) Địa chỉ IP của người dùng
(2) Ngày và giờ đăng ký
(3) Nội dung của biểu mẫu đăng ký
(4) Sự đồng ý của người dùng để xử lý dữ liệu này có được trong quá trình đăng ký.

Hình thức liên hệ và email liên hệ

Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu

Có một biểu mẫu liên hệ trên trang web của chúng tôi có thể được sử dụng để liên hệ điện tử.Nếu người dùng sử dụng tùy chọn này, dữ liệu được nhập trong màn hình nhập liệu sẽ được truyền cho chúng tôi và được lưu trữ.Dữ liệu này bao gồm:

  • Tiêu đề
  • Họ và tên
  • Lợi ích tư nhân hoặc doanh nghiệp
  • Công ty
  • Địa chỉ nhà
  • Quốc gia
  • Địa chỉ điện thoại / fax / email
  • Chức năng bình luận

Dữ liệu sau được lưu trữ bổ sung tại thời điểm tin nhắn được gửi đi:

(1) Địa chỉ IP của người dùng
(2) Ngày và giờ đăng ký

Trong quá trình gửi, bạn nhận được sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu và tham chiếu đến tuyên bố bảo vệ dữ liệu này.

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email được cung cấp.Trong trường hợp này, dữ liệu cá nhân của người dùng được truyền cùng với email sẽ được lưu trữ.

Dữ liệu này sẽ không được chuyển cho các bên thứ ba trong bối cảnh này.Dữ liệu sẽ được sử dụng riêng để xử lý cuộc trò chuyện.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu, nếu được sự đồng ý của người dùng đối với điều này, là Điều khoản.6 đoạn.1 (a) GDPR.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu được chuyển trong quá trình gửi email là Điều khoản.6 đoạn.1 (f) GDPR.Nếu bạn gửi email cho chúng tôi với ý định ký kết hợp đồng với chúng tôi, điều này sẽ tạo thêm cơ sở pháp lý cho quá trình xử lý theo Điều khoản.6 đoạn.1 (b) GDPR.

Mục đích của xử lý dữ liệu

Việc xử lý dữ liệu cá nhân từ biểu mẫu liên hệ chỉ phục vụ cho việc thiết lập liên hệ.Trong trường hợp liên hệ qua email, điều này cũng tạo thành lợi ích hợp pháp cần thiết trong việc xử lý dữ liệu.

Dữ liệu cá nhân khác được xử lý trong quá trình gửi nhằm mục đích ngăn chặn việc lạm dụng biểu mẫu liên hệ và đảm bảo an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi.

Thời gian lưu giữ

Dữ liệu sẽ bị xóa ngay khi không còn cần thiết để đạt được mục đích mà nó được thu thập.Về dữ liệu cá nhân từ màn hình nhập biểu mẫu liên hệ và dữ liệu được gửi qua email, đây sẽ là trường hợp khi cuộc trò chuyện tương ứng với người dùng đã hoàn tất.Cuộc trò chuyện sẽ kết thúc khi có tình huống rõ ràng rằng vấn đề hiện tại đã được giải quyết dứt điểm.

Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được thu thập thêm trong quá trình gửi sẽ bị xóa sau khoảng thời gian bảy ngày.

Tùy chọn phản đối và loại bỏ

Người dùng có tùy chọn hủy bỏ sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân bất kỳ lúc nào.Người dùng đã liên hệ với chúng tôi qua email có thể phản đối việc lưu trữ dữ liệu cá nhân của họ bất cứ lúc nào.Sẽ không thể tiếp tục cuộc trò chuyện trong trường hợp này.Do đó, tất cả dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong quá trình liên hệ với chúng tôi sẽ bị xóa.

Quyền thông tin

Bạn có thể yêu cầu người kiểm soát xác nhận xem chúng tôi có xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn hay không.

Nếu quá trình xử lý như vậy đang diễn ra, bạn có thể yêu cầu được kiểm soát viên thông báo về các thông tin sau:

(1) Các mục đích để xử lý dữ liệu cá nhân;
(2) Các loại dữ liệu cá nhân đang được xử lý;
(3) Người nhận hoặc danh mục người nhận mà dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn đã hoặc sẽ được tiết lộ;
(4) Thời hạn lưu trữ dự kiến của dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn hoặc, nếu thông tin cụ thể về mặt này là không thể, các tiêu chí để xác định thời hạn lưu trữ;
(5) Sự tồn tại của quyền chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn hoặc hạn chế xử lý của bên chịu trách nhiệm hoặc quyền phản đối việc xử lý đó;
(6) Sự tồn tại của quyền khiếu nại đối với cơ quan giám sát;
(7) Bất kỳ thông tin sẵn có nào về nguồn gốc của dữ liệu nếu dữ liệu cá nhân chưa được thu thập từ chủ thể dữ liệu;
(8) Sự tồn tại của việc ra quyết định tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ theo Điều khoản.22 đoạn.1 và 4, GDPR và - ít nhất là trong những trường hợp này - thông tin có ý nghĩa về logic liên quan cũng như phạm vi và tác động dự kiến của việc xử lý như vậy đối với chủ thể dữ liệu.

Bạn có quyền yêu cầu cung cấp thông tin về việc liệu thông tin cá nhân của bạn sẽ được chuyển đến một quốc gia bên thứ ba hay một tổ chức quốc tế.Về mặt này, bạn có thể yêu cầu các bảo đảm thích hợp theo Điều khoản.Mỹ thuật.46 GDPR được thông báo liên quan đến việc truyền tải.Tại thời điểm này, chúng tôi muốn thông báo trước cho bạn rằng bạn có thể được chuyển tiếp đến trong một số trường hợp nhất định.

Quyền được thông tin này có thể bị giới hạn ở mức độ có khả năng làm cho nó không thể hoặc làm suy yếu nghiêm trọng việc thực hiện các mục đích nghiên cứu hoặc thống kê và giới hạn này là cần thiết để thực hiện các mục đích nghiên cứu hoặc thống kê.

Quyền sửa sai

Bạn có quyền sửa chữa và / hoặc hoàn thành đối với người kiểm soát dữ liệu nếu dữ liệu cá nhân được xử lý liên quan đến bạn không chính xác hoặc không đầy đủ.Bộ điều khiển phải thực hiện hiệu chỉnh ngay lập tức.Quyền sửa đổi của bạn có thể bị giới hạn ở mức độ có khả năng làm cho nó không thể hoặc làm suy yếu nghiêm trọng việc thực hiện các mục đích nghiên cứu hoặc thống kê và giới hạn này là cần thiết để thực hiện các mục đích nghiên cứu hoặc thống kê.

Quyền hạn chế xử lý

Bạn có thể yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn nếu:

(1) Bạn tranh chấp tính chính xác của dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn trong một khoảng thời gian cho phép bên chịu trách nhiệm xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân;
(2) Việc xử lý là bất hợp pháp và bạn từ chối việc xóa dữ liệu cá nhân và thay vào đó yêu cầu hạn chế việc sử dụng dữ liệu cá nhân;
(3) Người kiểm soát không còn cần dữ liệu cá nhân cho mục đích xử lý, nhưng bạn cần dữ liệu đó để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý, hoặc
(4) Bạn phản đối việc xử lý theo Điều khoản.21 đoạn.1 GDPR và vẫn chưa rõ liệu căn cứ hợp pháp của bên chịu trách nhiệm có lớn hơn căn cứ của bạn hay không.

Trong trường hợp việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn đã bị hạn chế, dữ liệu đó - ngoài việc được lưu trữ - chỉ có thể được xử lý khi có sự đồng ý của bạn hoặc với mục đích khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ quyền hoặc bảo vệ quyền của một thể nhân hoặc pháp nhân khác hoặc trên cơ sở lợi ích công cộng quan trọng của Liên minh hoặc của một Quốc gia thành viên.

Nếu hạn chế xử lý đã được thực hiện phù hợp với các điều kiện trên, bạn sẽ được bộ điều khiển dữ liệu thông báo trước khi hạn chế được dỡ bỏ.

Quyền hạn chế xử lý của bạn có thể bị giới hạn ở mức độ có khả năng làm cho nó không thể hoặc làm suy yếu nghiêm trọng việc thực hiện các mục đích nghiên cứu hoặc thống kê và giới hạn này là cần thiết để thực hiện các mục đích nghiên cứu hoặc thống kê.

Quyền xóa

a) Nghĩa vụ xóa

Bạn có thể yêu cầu kiểm soát viên xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn ngay lập tức và kiểm soát viên sẽ có nghĩa vụ xóa dữ liệu này ngay lập tức nếu một trong các lý do sau áp dụng:

(1) Dữ liệu cá nhân mà bạn quan tâm không còn cần thiết cho các mục đích mà nó được thu thập hoặc xử lý theo cách khác;
(2) Bạn thu hồi sự đồng ý của mình đối với việc xử lý theo Điều khoản.6 đoạn.1 (a) GDPR hoặc Điều khoản.9 đoạn.2 (a) GDPR và không có cơ sở pháp lý nào khác để xử lý.
(3) Bạn phản đối việc xử lý theo Điều khoản.21 đoạn.1 GDPR và không có cơ sở hợp pháp ghi đè để xử lý hoặc bạn phản đối việc xử lý theo Điều khoản.21 đoạn.2 GDPR.
(4) Dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn đã được xử lý bất hợp pháp.
(5) Việc xóa dữ liệu cá nhân được yêu cầu tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý theo luật Liên minh hoặc luật của các Quốc gia Thành viên mà người kiểm soát phải tuân theo.
(6) Dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn đã được thu thập liên quan đến các dịch vụ được cung cấp bởi xã hội thông tin theo Điều khoản.8 đoạn.1 GDPR.

Chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba

Nếu người kiểm soát đã công khai dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn và nếu người kiểm soát có nghĩa vụ xóa dữ liệu đó theo Điều khoản.17 đoạn.1 GDPR, người kiểm soát đó sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp, bao gồm các phương tiện kỹ thuật, đồng thời tính đến công nghệ sẵn có và chi phí triển khai, để thông báo cho các bên chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu, những người xử lý dữ liệu cá nhân, rằng bạn với tư cách là người có liên quan đã yêu cầu xóa tất cả các liên kết dữ liệu cá nhân đó hoặc các bản sao hoặc bản sao của dữ liệu cá nhân đó.

Ngoại lệ

Quyền tẩy xóa không tồn tại chừng nào việc xử lý là cần thiết

(1) Thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin;
(2) Để thực hiện nghĩa vụ pháp lý cần thiết để xử lý theo luật của Liên minh hoặc của các Quốc gia thành viên mà người kiểm soát phải tuân theo hoặc để thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích công cộng hoặc thực hiện quyền hạn chính thức được giao cho người điều khiển;
(3) Vì lý do công chúng quan tâm đến lĩnh vực sức khỏe cộng đồng theo quy định tại Nghệ thuật.9 đoạn.2 (h) và (i) và Nghệ thuật.9 đoạn.3 GDPR;
(4) Cho các mục đích lưu trữ vì lợi ích của công chúng, các mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử hoặc cho các mục đích thống kê theo quy định của Điều này.89 đoạn.1 GDPR, trong phạm vi mà luật được đề cập trong (a) có khả năng không thể thực hiện hoặc gây phương hại nghiêm trọng đến việc đạt được các mục tiêu của quá trình xử lý đó;hoặc
(5) Để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các tuyên bố pháp lý.

Quyền được thông tin

Nếu bạn đã thực hiện quyền yêu cầu người kiểm soát sửa, xóa hoặc hạn chế việc xử lý, thì bên này có nghĩa vụ thông báo cho tất cả người nhận mà dữ liệu cá nhân mà bạn lo ngại đã bị tiết lộ về việc chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu hoặc hạn chế xử lý này, trừ khi điều này được chứng minh là không thể hoặc liên quan đến một nỗ lực không tương xứng.

Bạn có quyền yêu cầu người kiểm soát thông báo cho bạn về những người nhận như vậy.

Quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu

Bạn có quyền lấy dữ liệu cá nhân của mình mà bạn đã cung cấp cho bộ điều khiển, ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được.Ngoài ra, bạn có quyền chuyển dữ liệu này cho người kiểm soát khác mà không bị cản trở bởi người kiểm soát đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho họ, trong chừng mực

(1) Việc xử lý dựa trên sự đồng ý theo Điều khoản.6 đoạn.1 (a) GDPR hoặc Điều khoản.9 đoạn.2 (a) GDPR hoặc trên một hợp đồng theo Điều.6 đoạn.1 (b) GDPR và
(2) Quá trình xử lý được thực hiện bằng các quy trình tự động.

Khi thực hiện quyền này, bạn cũng có quyền yêu cầu dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn được chuyển trực tiếp từ người kiểm soát này sang người kiểm soát khác, miễn là điều này khả thi về mặt kỹ thuật.Quyền tự do và quyền của những người khác không được ảnh hưởng bởi điều này.

Quyền về tính khả chuyển của dữ liệu sẽ không áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ vì lợi ích công cộng hoặc trong việc thực thi quyền hạn chính thức được trao cho người kiểm soát.

Quyền phản đối

Bạn có quyền, vì những lý do phát sinh từ tình huống cụ thể của bạn, phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn bất cứ lúc nào, được thực hiện theo Điều khoản.6 đoạn.1 (e) hoặc (f) GDPR;điều tương tự cũng áp dụng cho việc lập hồ sơ dựa trên các điều khoản này.

Bên kiểm soát sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn nữa, trừ khi bên đó có thể chứng minh lý do hợp pháp thuyết phục cho việc xử lý, điều này vượt trội hơn lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc việc xử lý phục vụ để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Nếu dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn đang được xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có quyền phản đối bất kỳ lúc nào việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn cho mục đích tiếp thị đó;điều này cũng áp dụng cho việc lập hồ sơ, trong chừng mực nó có liên quan đến hoạt động tiếp thị trực tiếp như vậy.

Nếu bạn phản đối việc xử lý dành cho mục đích tiếp thị trực tiếp, thì dữ liệu cá nhân mà bạn lo ngại sẽ không còn được xử lý cho những mục đích này nữa.

Trong bối cảnh sử dụng các dịch vụ của xã hội thông tin - và bất chấp Chỉ thị 2002/58 / EC - bạn có thể thực hiện quyền phản đối của mình bằng các phương tiện tự động sử dụng các thông số kỹ thuật.

Bạn cũng có quyền phản đối, vì những lý do phát sinh từ tình huống cụ thể của bạn, đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn, cho mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử hoặc cho mục đích thống kê theo Điều khoản.89 đoạn.1 GDPR.Quyền phản đối này có thể bị giới hạn ở mức độ có khả năng làm cho nó không thể hoặc làm suy yếu nghiêm trọng việc thực hiện các mục đích nghiên cứu hoặc thống kê và giới hạn này là cần thiết để thực hiện các mục đích nghiên cứu hoặc thống kê.

Quyền rút lại tuyên bố đồng ý bảo vệ dữ liệu

Bạn có quyền rút lại tuyên bố chấp thuận bảo vệ dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào.Việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý diễn ra trên cơ sở sự đồng ý này trước khi bị thu hồi.

Quyết định tự động trong các trường hợp riêng lẻ, bao gồm cả việc lập hồ sơ

Bạn có quyền không phải tuân theo một quyết định hoàn toàn dựa trên quá trình xử lý tự động - bao gồm cả việc lập hồ sơ - có hiệu lực pháp lý đối với bạn hoặc làm bạn suy yếu đáng kể theo cách tương tự.Điều này không áp dụng nếu quyết định

(1) Cần thiết cho việc ký kết hoặc thực hiện hợp đồng giữa bạn và người kiểm soát,
(2) Được cho phép trên cơ sở pháp luật của Liên minh hoặc các Quốc gia Thành viên, mà bên chịu trách nhiệm phải tuân theo và các luật này có đầy đủ các biện pháp để bảo vệ các quyền và tự do của bạn, cũng như lợi ích hợp pháp của bạn, hoặc
(3) Được thực hiện với sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Tuy nhiên, những quyết định này có thể không dựa trên các danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt theo Điều khoản.9 đoạn.1 GDPR, trừ khi Nghệ thuật.9 đoạn.2 (a) hoặc (g) GDPR được áp dụng và các biện pháp thích hợp đã được thực hiện để bảo vệ quyền và tự do cũng như lợi ích hợp pháp của bạn.

Trong các trường hợp nêu tại (1) và (3), kiểm soát viên sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền, tự do và lợi ích hợp pháp của bạn, bao gồm ít nhất là quyền có được sự can thiệp của một người thuộc kiểm soát viên, để nêu quan điểm của mình và để thách thức quyết định.

Quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát

Không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp xử lý hành chính hoặc tư pháp nào khác, bạn có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát, cụ thể là ở Quốc gia thành viên nơi bạn cư trú, làm việc hoặc nơi nghi ngờ vi phạm, nếu bạn tin rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân có liên quan bạn không đúng với GDPR.

Cơ quan giám sát nơi có đơn kháng cáo sẽ thông báo cho người kháng cáo về tình trạng và kết quả của việc kháng cáo, bao gồm cả khả năng áp dụng biện pháp tư pháp theo Điều.78 GDPR.